Poliser mindre artiga mot svarta bilister

0 kommentarer

Thank you och sir hörs oftare när vita bilister stoppas i trafikkontroller i USA. När svarta bilister stoppas är det vanligare med dude och bro. Det visar en studie från Stanforduniversitetet.

Totalt har forskarna analyserat 981 samtal mellan bilister och polis i Oakland, Kalifornien. Det handlar om 183 timmar videoinspelningar där 245 olika poliser deltar. De 36 738 yttrandena från poliserna har studerats med syftet att undersöka attityder till svarta och vita bilister.

Poliserna är i allmänhet artiga. Inga svordomar används till exempel. Men det finns ändå skillnader kopplat till hudfärg.

När vita bilister stoppas ber poliserna oftare om ursäkt. Titlar som sir och ma’am är klart vanligare. I samband med en kontroll säger poliserna i större utsträckning thank you, don’t worry, drive safely now och no big deal. De är artigare och mer benägna att visa respekt samtidigt som de understryker att trafikkontrollen inte är något att oroa sig för.

Svarta bilister behandlas inte lika artigt. I stället för formella titlar förekommer oftare informella titlar som bro, dude och bud. Vanligare är också uttryck som signalerar att polisen är på sin vakt – som hands on the wheel.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar