Kvissdags! Testa din ordförståelse!

0 kommentarer

Tolv svenska ord möter du i veckans kviss. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Som vanligt är några av orden sådana som vi tror kan vara riktigt knepiga. Betydelserna är hämtade ur Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar