Kviss! Känner du till vad orden betyder?

0 kommentarer

Tolv svenska ord möter du i veckans kviss. Vi har valt ut några ord som vi tror är ganska svåra och några som vi tror är lättare. Betydelserna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar