Fyra av tio dåligt behandlade för att de talar svenska

0 kommentarer

Hela 42 procent av finlandssvenska ungdomar har någon gång behandlats dåligt just för att de talar svenska. Vanligast är att de uppmanas att tala svenska. Det visar Den finlandssvenska ungdomsbarometern som sammanställs av tankesmedjan Magma.

Vid årsskiftet var det 5,24 procent av befolkningen i Finland som hade svenska som modersmål. Andelen svensktalande har länge varit på tillbakagång. De senaste åren har det också skrivits en hel del om negativa attityder till svenska och svensktalande. Yle har exempelvis samlat in vittnesmål från svensktalande som gäller allt från usel service till trakasserier.

Bland finlandssvenskar i åldern 15 till 19 år är det 42 procent som uppger att de behandlats dåligt på grund av att deras modersmål är svenska. Av dem som drabbats är det 61 procent som uppmanats att tala finska, 51 procent som utsatts för glåpord, 9 procent som hotats med fysiskt våld, 3 procent som blivit offer för fysiskt våld och 2 procent som utsatts för näthat.

Det är vanligare att flickor behandlas dåligt – men det är i större utsträckning pojkar som utsätts för direkta hot om våld. Ofta är det okända vuxna som ligger bakom kränkningarna.

Bara 32 procent svarar att de tror att det kommer att vara lättare att leva som svensktalande i Finland om tio år. Och hela 89 procent säger att det är viktigt att tillhöra en svenskspråkig gemenskap. Vidare är det 60 procent som upplever att de tillhör en minoritet.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar