Elever som talar nynorsk vinnare i skolan

3 kommentarer

Kan tvåspråkighet vara förklaringen? Det är en fråga som norska forskare nu ställer sig. Nynorskelever är nämligen betydligt vassare på nationella prov än bokmålselever.

Mindre risk för demenssjukdomar, bättre arbetsminne och skarpare hjärna. Listan över studier som har identifierat fördelar med flerspråkighet kan göras lång. Nu funderar norska forskare om den som behärskar både bokmål och nynorsk också klarar sig bättre i skolan i matematik, läsning och engelska.

Forskarna har studerat elever som gick i åttonde klass mellan 2009 och 2012. De har också tagit hänsyn till faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, familjens socioekonomiska status och skilsmässotal. Trots att förutsättningarna nollställts har elever från fylket Sogn og Fjordane – där nynorsk dominerar – fortfarande ett övertag mot bokmålselever. Samma övertag finns i alla kommuner där nynorskeleverna är i majoritet.

Därför ser det alltså ut som att tvåspråkigheten skulle ge nynorskeleverna kognitiva fördelar. Forskarna spekulerar i att fördelar uppkommer även när det gäller två så närstående varieteter som nynorsk och bokmål.

Elever som i första hand använder ”minoritetsspråket” nynorsk behärskar bokmål, medan det är mer sällsynt med bokmålselever som behärskar nynorsk. Men forskarna kan inte med säkerhet konstatera att det är flerspråkigheten som är förklaringen till nynorskelevernas goda resultat. I stället söker de också alternativa förklaringar till fenomenet.

Ett skäl kan vara starkare språklig stimulans, ett annat att skolan i nynorsktalande delar tillmäts större betydelse. Studien är publicerad i International Journal of Bilingual Education and Bilingualism.

Här kan du läsa mer om bokmål och nynorsk.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarer

I utgangspunktet ja, men det er ekstremt eksentrisk, veldig vanskeleg og ekstremt uvanleg.

Denne artikkelen siktar altså til elevar som har nynorsk som hovudmål på skulen, og det seier ingenting om korleis dei talar. Å seia at dei 'talar nynorsk' er altså feil, eller i beste fall veldig upresist.

Mikaoj har helt rätt. Att använda ordet talare var både slarvigt och missvisande av mig. Skriftspråken bokmål och nynorsk är normerade, även om det finns varianter av dem (läs gärna till exempel Anna-Malin Karlsson http://www.svd.se/hellre-bokmal-an-dalig-nynorska). Nynorsk som skriftspråk är något av en kompromiss som representerar flera dialekter. Därför var det olämpligt att använda ordet talare. / Anders

Lägg till ny kommentar