Prenumerera på bloggen
 • När spädbarn jollrar är det främst för nöjet att höra sig själva. Det betyder också att de i stor utsträckning styr den egna språkutvecklingen. Det visar en forskarstudie från University of Missouri publicerad i tidskriften Journal of Experimental Child Psychology.

  Vid åtta månaders ålder brukar spädbarn börja säga ”ord” som dada och baba. I det här stadiet består jollrandet av ljud där både konsonanter och vokaler upprepas. Jollrandet påminner också allt mer om det språk som omger spädbarnet. De första riktiga orden – inte sällan närliggande mamma och pappa – är inte långt borta.

  Mary Fagan, forskare i psykologi med inriktning på språkutveckling, anser att spädbarn i hög grad styr sin egen utveckling. Spädbarn är inte alls passiva konsumenter av det språk som talas runt dem, utan i själva verket är det egna erfarenheter som driver utvecklingen framåt.

  Hon har studerat 27 hörande spädbarn och 16 spädbarn med kraftigt nedsatt hörsel. Den senare gruppen testades vid två tillfällen – före och efter att de fått cochleaimplantat, ett hörhjälpmedel som fungerar genom elektrisk stimulering av hörselnerven.

  Före ingreppet ägnade sig barnen med hörselnedsättning sällan åt att jollra. Men bara ett par månader efter att de fått cochleaimplantat tog jollrandet fart och blev allt vanligare. ”Orden” blev med tiden också allt längre med fler upprepningar av samma stavelser, alltså mer babababababa än baba.

  Att höra sig själv jollra är enligt Mary Fagan en drivkraft i sig. Även om ljuden saknar betydelse är de viktiga för språkutvecklingen. När väl barnen når stadiet där ett visst ljud kopplas till en viss företeelse brukar de använda enkla ljud som dada i stället för ord som används av de vuxna som finns runt dem.

  Studien visar enligt Mary Fagan inte bara jollrets betydelse för språkutvecklingen. Den understryker också vikten av ett tidigt beslut om cochleaimplantat. Barnen svarar nämligen snabbt på de nya möjligheterna – och det minimerar den nedsatta hörselns inverkan på språkutvecklingen.

  Här kan du läsa Barbro Wallgren Hemlins artikel om att i vuxen ålder återfå hörseln med hjälp av cochleaimplantat.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • I Sverige märks allt fler som anser att det traditionella äktenskapet – mellan en man och en kvinna – är en föråldrad företeelse. I ett antalsneutralt äktenskap finns det plats för fler än två personer.

  Månggifte (’äktenskap med fler än två ingående parter’) är belagt i svenskan sedan 1749. Polygami definieras på samma sätt av Svensk ordbok, men med tillägget att det kan handla om en sexuell relation utan att äktenskap finns med i bilden. Polygami är belagt sedan 1861.

  Varken polygami eller månggifte känns i dag som positivt laddade ord. Därför är det naturligt att personer som vill att ett äktenskap inte ska begränsas till två personer använder andra ord. Ibland talas det om polyamorösa äktenskap, men vanligare är antalsneutrala äktenskap (jämför könsneutrala äktenskap).

  En organisation som driver kravet på antalsneutrala äktenskap är Öppna moderater. I en debattartikel i Sveriges Television argumenterar tre av förbundets styrelseledamöter för en sådan förändring av lagstiftningen. De tar också upp varför de inte använder det negativt laddade månggifte:

  Vid månggifte finns det inte nödvändigtvis en acceptans mellan alla parter att månggifte ska ske, och med vem. Vid antalsneutralt äktenskap så är alla inblandade parter överens om att äktenskap är det rätta för dem.

  Fler än Öppna moderater driver frågan om antalsneutrala äktenskap. Sveriges Radio rapporterar att även flera ungdomsförbund vill tillåta bröllop mellan fler än två personer:

  Moderata Ungdomsförbundet i Skåne är alltså inte det enda ungdomsförbundet att ifrågasätta nuvarande äktenskapslagstiftning. Frågan om antalsneutrala äktenskap drivs redan av Centerns Ungdomsförbund och Liberala Ungdomsförbundet.

  Debatten har även nått Finland. Lilja Tamminen, lokalpolitiker för Gröna, säger i en intervju med Yle att en lagändring i första hand är en praktisk fråga:

  Kanske kunde en antalsneutral äktenskapslag i framtiden ses som ett självklart steg i att garantera juridiska rättigheter i icke typiska familjestrukturer som ständigt blir vanligare.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Att koka spenaten eller att våldföra sig på den? Att garnera med lax och tomater eller med hästar?

  Att Google translate inte är något felfritt översättningsverktyg är ingen hemlighet. I en reklamfilm vill översättningsföretaget Elan languages visa hur viktigt det är med korrekta översättningar. Företagets egen översättningstjänst ställs mot Google translate där ett japanskt sushirecept översätts till engelska. Inte helt oväntat har de färdiga maträtterna inte särskilt mycket gemensamt.

  Reklamfilmen har vunnit flera internationella priser. Om den även har fått fler att inse Google translates begränsningar är inte känt.

  Anders

  0 kommentarer
 • Janina Orlov får statens utländska översättarpris. Hon får det för sina översättningar från finska till svenska av författare som Sofi Oksanen och Rosa Liksom. Prissumman är på 15 000 euro.

  Under de senaste åren har Janina Orlov genom sina översättningar öppnat dörrar för finska författare i Sverige. Hon har inte bara översatt romaner, utan också barnlitteratur som Aino Havukainens och Sami Toivonens böcker om Tatu och Patu, som på svenska blev Sixten och Blixten. I motiveringen rosas Janina Orlov för att hon i Sverige bidragit till att öka kännedomen om grannlandets litteratur.

  Totalt har Janina Orlov översatt ett trettiotal böcker från finska till svenska. Hon översätter också från ryska till svenska. Sedan 1997 är hon bosatt i Sverige. Priset delades ut av kulturminister Sanni Grahn-Laasonen vid en ceremoni i Helsingfors i dag.

  För Språktidningens läsare är Janina Orlov även känd som krönikör. Hon är en av fyra översättare som skriver i tidningen om just olika problem som översättare ställs inför. Nästa krönika av Janina Orlov publiceras i Språktidningen 1/2016 som är ute den 28 december.

  Anders

  Foto: Linda Forsell

  0 kommentarer
 • Att berätta om sina känslor är inte nödvändigt. Huvudets rörelser räcker för att identifiera hur en person mår. Det visar en studie utförd av forskare i psykologi från kanadensiska McGill University publicerad i tidskriften Emotion.

  Den som sjunger eller pratar rör ofta huvudet för att förstärka budskapet. Det kan exempelvis handla om att lägga huvudet på sned, att skaka på huvudet, att nicka eller att böja det. Betydelserna är visserligen inte universella, men även utanför Sveriges gränser är det vanligt att den som skakar på huvudet säger nej och att den som nickar säger ja.

  Huvudrörelserna syftar till att understryka vad talaren känner. Den här typen av kroppsspråk är enligt forskarna så vanligt att de flesta kan avslöja talarens känslor enbart genom att studera huvudrörelserna. Lyssnaren behöver inte höra vad som sägs eller sjungs. Den behöver heller inte se några ansiktsuttryck.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • För första gången utser Oxford Dictionaries något som inte är ett ord till årets ord. Utmärkelsen går i stället till smilisen tears of joy (’glädjetårar’). Under 2015 är det den flitigast använda smilisen i både brittisk och amerikansk engelska.

  Smilisen tears of joy har använts i engelskan sedan 1997. Men det är i år som användningen har exploderat. Tears of joy
  utgjorde i år 20 procent av alla smilisar i brittisk engelska och 17
  procent av alla smilisar i amerikansk engelska. Under 2014 var
  motsvarande andelar 4 respektive 9 procent.

  Andra heta kandidater var ad blocker (’annonsblockerare’), Brexit (’Storbritanniens eventuella utträde ur EU’), Dark Web (’den del av internet som inte indexeras av sökmotorer’), on fleek (’attraktiv, mycket bra’), lumbersexual (’manlig stadsbo som odlar en stil som om han skulle leva ett hårt vildmarksliv’), refugee (’flykting’), sharing economy (’delningsekonomi’) och they (’personligt pronomen som syftar på en person av ospecificerat kön’).

  Anders

  Illustration: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Kommunistpartiets femårsplan för åren 2016 till 2020 innehöll en uppmärksammad nyhet – Kina går från ettbarnspolitik till tvåbarnspolitik. Det blir alltså tillåtet att ha två barn i stället för ett. Regeringens mål är att antalet nyfödda barn ska öka med tre miljoner om året.

  Kina har länge drivit ettbarnspolitik. Den har enligt kommunistpartiet haft stor betydelse för landets ekonomiska uppsving. Men statens försök att kontrollera befolkningen har också orsakat mängder av – ofta sena och farliga – aborter och oregistrerade barn, som fötts trots begränsningarna, och som i dag närmast är rättslösa. Ettbarnspolitiken har även lett till ett stort överskott på män.

  Ettbarnspolitiken har dock inte varit absolut. På landsbygden har det varit tillåtet att ha fler än ett barn. På sistone har även begränsningarna luckrats upp i städerna.

  När regeringen i femårsplanen för 2016 till 2020 överger ettbarnspolitiken till förmån för tvåbarnspolitik är det inte medborgarnas valfrihet som är avgörande. Regeringens förhoppning är i stället att antalet nyfödda barn ska öka med tre miljoner om året. Det kan i sin tur betyda att tillväxten ökar med 0,5 procent om året.

  Vällingtillverkare jublar över Kinas tvåbarnspolitik lyder en rubrik i Veckans Affärer om den nya politiken. Expressen skriver att det inte är överskottet på män som föranlett beslutet:

  Men det är en helt annan obalans som har lett Kina till att nu överge enbarnspolitiken till förmån för en tvåbarnspolitik. Det handlar, precis som i många andra länder, om ålder. Kinas befolkning blir allt äldre och antalet som föds i Kina har i flera år varit mindre än de som dör.

  Sveriges Radio rapporterar att beskedet fått ett positivt mottagande bland medborgarna. Men det kan ta tid att förverkliga de nya riktlinjerna. Under tiden kommer tvåbarnsföräldrar alltjämt att riskera straff:

  När det blev känt att den hårda kinesiska ettbarnspolitiken ska avskaffas efter mer än 30 år och ersättas av en allmän tvåbarnspolitik drog många en lättnades suck, och beslutet har blivit uppskattat av den kinesiska allmänheten. Men trots att beslutet i det kinesiska kommunistpartiets centralkommitté innebär en säker omsvängning, så måste den nya politiken först skrivas in i lagen. Eftersom barnbegränsningen följer lokala regler måste dessutom alla provinser också hinna skriva nya regelverk innan alla familjer kan få formella födelsetillstånd för sitt andra barn.

  Tvåbarnspolitik är belagt i svenskan sedan 1995. Användningen har ökat de senaste åren i takt med att det i Kina diskuterats en förändrad politik.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Svart vrålapa (bilden) är inte större än en medelstor hund men kan vråla som en tiger. Förklaringen är ett ovanligt stort tungben. Djupare vrål kommer i regel från apor med mindre testiklar – medan djur med större testiklar vrålar mindre.

  Två lösningar på samma problem. Så beskriver forskare i biologi skillnaderna mellan olika arter av vrålapor. Studien, som handlar om hur de kommunicerar för att attrahera en partner, är publicerad i tidskriften Current Biology.

  Vissa vrålapor har stora tungben. Det ger hanarna möjlighet till djupa läten som förstärks av struphuvudet, och som kan få honorna att tro att de är större än vad de i själva verket är. På det sättet kan vissa hanar skaffa sig ett övertag i kampen om honorna. De kraftfulla lätena får dem att framstå som starka nog att hitta tillräckligt med föda.

  Andra vrålapor har i stället stora testiklar men mindre tungben. De vrålar varken lika högt eller djupt som aporna med större tungben. Deras evolutionära fördel är enligt forskarna just testiklarnas storlek.

  Forskarna hävdar att det är omöjligt för vrålapan att både ha testiklar och tungben större än genomsnittet. De olika dragen tros därför ha utvecklats på olika håll. En art av vrålapor fick fler ungar när hanarna hade stora testiklar, en annan art fick fler när det i stället var tungbenen som var ovanligt stora.

  Lätena beskrivs som mycket viktiga för vrålapornas reproduktion. Det är en slutsats som går tillbaka till Charles Darwin, som själv ansåg att vrålen hade en avgörande betydelse. Det ofrivilliga ”valet” mellan tungben och testiklar betraktas därför som en unik evolutionär kompromiss.

  Vrålapor finns i Central- och Sydamerika. Skillnaderna mellan de olika arterna är stora just när det gäller tungbenet. Hos hanar av olika arter kan det vara upp till tio gånger större. Inom en art kan hanar ha tre till åtta gånger större tungben än honorna.

  Anders

  Foto: Mariana Raño

  0 kommentarer
 • Utbredd fysisk och psykisk ohälsa som påverkas av starka känslor av begränsad förståelse från omvärlden. Så ser vardagen ut för personer med Ushers syndrom, en form av dövblindhet. Det fastslår Moa Wahlqvist (bilden) i en avhandling i handikappvetenskap vid Örebro universitet.

  I Sverige finns cirka 1 500 personer med dövblindhet. Omkring hälften av dessa har Ushers syndrom, en ärftlig sjukdom som finns i tre olika former. Vissa föds döva medan andra föds med en hörselnedsättning, som antingen är stabil eller försämras med tiden. Att synen blir sämre med åren gäller alla tre formerna av Ushers syndrom. Synnedsättningen kan börja så tidigt som vid fyra års ålder. Nedsatt balans är en annan utbredd konsekvens.

  Ushers syndrom är en av de vanligaste orsakerna till dövblindhet. År 2007 antogs en gemensam nordisk definition av dövblindhet. Den har senare både reviderats och godkänts av Dövblindrådet:

  Dövblindhet är ett specifikt funktionshinder. Dövblindhet är en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Dövblindhet begränsar en persons möjlighet att delta i aktiviteter och inskränker full delaktighet i samhället i sådan grad, att samhället måste underlätta genom att tillhandahålla specifika insatser, anpassa omgivningen och/eller erbjuda tekniska lösningar.

  Moa Wahlqvist har genomfört den första undersökningen av personer med Ushers syndroms hälsa. Resultaten är på flera sätt nedslående. Både den fysiska och den psykiska hälsan är sämre än hos den genomsnittliga svensken. Nedsatt syn och hörsel bidrar till att minska tilliten till andra personer.

  Negativt för personer med Ushers syndrom är också den bland allmänheten begränsade kännedomen om sjukdomen. Inte sällan måste de försöka förklara dess konsekvenser. Det är ett faktum som enligt Moa Wahlqvist förstärker många personers uppfattning om sig själva som oförstådda.

  Positiv inverkan på hälsan har cochleaimplantat. De ger förbättrad hörsel och kompenserar därför i viss mån för den försämrade synen.

  Moa Wahlqvist disputerar i morgon den 13 november. Här kan du läsa om taktilt teckenspråk, som används av personer med dövblindhet.

  Anders

  Foto: Pressbild

  0 kommentarer
 • Läshunden har redan tassat in i svenska klassrum. Då är det elever som läser för hunden. Nu kommer doftboken som ska göra läsningen till ett nöje för både två- och fyrbenta.

  Doftboken Is that my dinner? har tagits fram av en amerikansk hundmatstillverkare och en reklambyrå. Den handlar om en hundvalp som letar efter mat och är avsedd för barn och hundar.

  Tanken är att hunden ska krypa upp i soffan tillsammans med lillhusse eller lillmatte. Medan barnet läser berättelsen kan hunden krafsa på sidorna som preparerats med dofter av mat. Med boken följer dessutom smakprover på hundmat.

  Is that my dinner? började i går att delas ut i amerikanska djurbutiker.

  Anders

  Foto: The Honest Kitchen

  0 kommentarer

Sidor

Annons

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg