Facit

Språkfrågan 4/16

Språket är västfrisiska. Majoriteten av modersmålstalarna finns i den nederländska provinsen Friesland. Västfrisiskans närmaste släktingar är nordfrisiska och saterfrisiska, som talas i Nederländerna och Tyskland. Det frisiska alfabetet har 23 bokstäver. Eftersom bokstaven y betraktas som en variant av i sorteras bägge under i i ordböcker. I Friesland har talarna rätt att använda västfrisiska vid kontakter med myndigheter. Alla elever undervisas också i västfrisiska i skolan. Av tradition är det dock ett språk som används oftare i tal än i skrift.

Publicerad i nummer: 
Maj 2016