Bild: 
Istockphoto
Ordspråk som ännu spritter: Bara döda fiskar flyter med strömmen, Gå inte över ån efter vatten, Man ska inte kasta sten i glashus, När katten är borta dansar råttorna på bordet, Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri, Skrattar bäst som skrattar sist.

Gå inte över ån efter ordspråk

Jojo, ingen rök utan eld! Detta sagt med eftertryck på fikarasten kan få det mest befängda rykte om kollegans vidlyftiga kärleksaffärer att framstå som sant.

För ett ordspråk kan inte ifrågasättas; det uttrycker en sanning som vandrat genom generationer och därmed fått auktoritet. Den som använder ordspråket behöver inte själv stå till svars för formuleringen.

Språkforskaren Anders Widbäck har studerat över hundra svenska ordspråk, från 1700-talet och framåt, för att komma underfund med hur de används. Ordspråkets vanligaste funktion, konstaterar han, är som kommentar till tidigare yttranden och händelser. Vi kan också drämma till med ett ordspråk för att varna, trösta, argumentera eller kritisera. Många ordspråk lever kvar i relativt oförändrad form genom seklerna – och är fortfarande populära.

Publicerad i nummer: 
April 2016