Rapportera till Språkpolisen

Har du stött på några slemmiga språkgrodor på sistone? Anmäl dem här! Ett urval publiceras i Språktidningen.

Anmäl!

Vänligen skriv in vad du vill anmäla.
Vänligen skriv in ditt namn.

Senaste anmälningarna

Mig irriterar det gränslöst när folk använder infinitivet av ett verb men sätter "och" istället för "att" framför - ja, det låter barockt men det händer långt oftare än man kan tro. Exempelvis "jag gillar att cykla" blir i talspråk "jag gillar o cykla", men när en del säger meningen långsamt behåller de "och" istället för att mer tydligt uttala det korrekta "att". "Jag gillar och cykla" är ett mycket märkligt uttalande. Vad är det man gillar, eftersom ett objekt saknas? Är 'cykla' en uppmaning och i så fall riktad mot vem?
torsdag, september 25, 2014 - 18:14
Jag irriteras av alla enfaldiga svar om att det är OK eller inte OK, när man kan nyansera med att det är godtagbart, acceptabelt, tillåtet, bra eller annat. Lennart
onsdag, september 24, 2014 - 17:09
Att blanda ihop uttrycken "ta vara på" och "ta tillvara" får mig att rysa.
tisdag, september 23, 2014 - 22:09
På våren flyttar fåglar i nordlig riktning, dvs från söder till norr. Men om en luftmassa rör sig från söder mot norr så kallas det för sydlig vind. Varför?
tisdag, september 23, 2014 - 15:35
Det har blivit vanligt att använda "egna" i stället för eget/egen, oavsett om det är bestämd eller obestämd form, singular eller plural. Jag hör det i tal och ser det i skrift. Exempel: "den lever sitt egna liv", "hon tog sin egna bil" i stället för "... sitt eget liv" och "... sin egen bil".
måndag, september 22, 2014 - 17:03
Borde det inte vara "vänta EN ögonblick bara" för att sista ordet som räknas ett eller en och det är en blick inte ett blick som t.ex. ETT bilfönstret, det är ett fönster och en bil inte EN bilfönstret
fredag, september 12, 2014 - 20:34
Borde det inte vara "vänta EN ögonblick bara" för att sista ordet som räknas ett eller en och det är en blick inte en blick som t.ex. ETT bilfönstret, det är ett fönster och en bil inte EN bilfönstret! :)
fredag, september 12, 2014 - 20:32
"Koka 2 paket gnocchi. Stek den kokta gnocchin i olivolja." (Recept i Linas matkasse) Är de goa eller? 'Gnocchi' är väl ändå en italiensk plural och inte en uncountable som 'ris' eller 'mjölk'! Ska inte det vara 'stek de kokta gnocchi i olivolja'?
torsdag, september 11, 2014 - 21:40
Också jag retar mig på det numera slentrianmässiga användandet av "vart" i st.f. "var". Ska det vara så svårt att iaktta denna distinktion: "var" för befintlighet och "vart" för riktning. Jag vet att norrlänningarna säger "vars" i båda fallen, men det är ju dialektalt. Kanske det inte spelar någon roll, tycker många - men ska du lära dig ex. ryska ( eller andra slaviska språk) måste du kunna skilja på dessa begrepp, då de motsvaras av helt olika ord ( "gdje" = var och "kudá" = vart).
onsdag, september 10, 2014 - 23:34
I två på varandra följande meningar i en nyhetstext skrevs ...hade deltagarna i 48 "olika" vetenskapliga undersökningar... I de "olika" studierna......effekten av en rad "olika" bantningskurer... Mer än tjatigt med alla "olika", för man får förmoda att det inte var 48 "samma" vetenskapliga undersökningar, de "samma" studierna, en rad "samma" bantningskurer.
söndag, september 7, 2014 - 20:38

Sidor